Over de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam

 

Betrokkenen

De stichting is een organisatie van professionals in het erfgoedveld. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, studenten en freelancers, ondersteund door vaste medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het kenniscentrum Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en de gemeenten in het Gooi en Zuid-Kennemerland.


 

Steun ons werk!

De Stichting Historische Interieurs in Amsterdam is een non-profit organisatie van vrijwilligers die het overgrote deel van haar inkomsten zelf genereert. Al sinds de oprichting in 2006 wordt het voortbestaan gewaarborgd door overheden, fondsen, sponsors en particuliere giften.

Zonder de steun van alle belanghebbenden die ons een warm hart toedragen kunnen wij niet bestaan. Als u ons wilt steunen met een gift neemt u als begunstiger deel aan ons netwerk van interieurliefhebbers.

Als begunstiger krijgt u een aantal voordelen:

  • Deelname aan een steeds groter wordend netwerk van interieurliefhebbers
  • Voorrang op wandelingen met interieurbezoek
  • Uitnodigingen voor en korting op activiteiten, lezingen, publicaties en presentaties
  • Nieuws over onze vondsten en activiteiten

Doe mee en klik hier


 

Projectleider

Marlieke Damstra

Bestuur

Barbara Laan – voorzitter
Sierd Roosje – penningmeester
Roger Crols – secretaris

Samenwerkende partners en fondsen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelders Genootschap

Projectmedewerkers

Barbara Laan - projectdirecteur
Esther de Haan - medewerker
Alexander Westra - medewerker 
Eloy Koldeweij - adviseur (Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed)
Harrie Schuit - adviseur (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)
Erik de Jong - adviseur (hoogleraar Universiteit van Amsterdam)


RO_OCW_RCE_Logo_2_RGB_pos op wit_x_nl  Prins Bernhard Cultuurfonds_zonder tagline_CMYK_logo

themalogo_302_v2    Bouwfonds Cultuurfonds logo 2015

logo-amsterdam-museum            logoHuisje kopie        Gelders Genootschap

 


ANBI-Logo

Culturele ANBI

De Stichting Historische Interieurs in Amsterdam is een culturele ANBI. Schenkingen aan de stichting zijn daarom in beginsel fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor  donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

RSIN: 815617938
KvK Utrecht: 30213445
Postbank: NL16 INGB 0004 3854 90

De stichting is een vrijwilligersorganisatie waarbij professionals voor sommige werkzaamheden worden betaald. Het beleid voor de komende jaren is verwoord in de brochure ‘Van grachtenhuis tot villa in het groen’. Het interieuronderzoek zal in de loop van 2015 van start gaan.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het vergaren en vastleggen van kennis van historische interieurs (en interieuronderdelen) in Amsterdam. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van onderzoek naar historische interieurs;
  • Het bevorderen van verspreiding van kennis van historische interieurs;
  • Het stimuleren van het proces van kennisvorming van historische interieurs.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Raad van advies

Frank Bijdendijk – voormalig bestuurder woningbouwvereniging Het Oosten en Stadgenoot
Titus Eliëns – voormalig hoofd van de afdeling kunstnijverheid Gemeentemuseum Den Haag en voormalig bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden
Maarten Fritz – restauratiearchitect
Eveline Merkx – interieurarchitect
Henk van Os – voormalig hoogleraar Universiteit van Amsterdam en bewoner Oud Zuid
Judikje Kiers – directeur Amsterdam Museum


 

Verslag 2012 en verder

In 2012 is door de stichting een boek uitgegeven ter afronding van het onderzoeksproject Historische interieurs in Amsterdam Zuid getiteld: Wonen in een monumentaal huis. 1875-1945, toen en nu. De boekpresentatie vond plaats in het Stadsarchief van Amsterdam. Stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries bood exemplaren van het boek aan enkele bewoners aan. Deze bewoners werden in hun woonomgeving gefotografeerd door de bekende fotograaf Theo Baart. Deze foto’s werden in een fototentoonstelling getoond in de grote hal van het Stadsarchief. In het kader van het verschijnen van het boek zijn een aantal stadswandelingen en lezingen gehouden waarbij interieurs konden worden bezocht.
In 2013 organiseerde de stichting op nieuw twee stadswandelingen in Zuid op 15 en 29 september waarbij enkele van de onderzochte huizen van binnen konden worden bekeken. Deze vonden plaats in samenwerking met Stadsdeel Zuid en het Hiltonhotel. Het Parool heeft ruim aandacht besteed aan de wandelingen in de vorm van artikelen met prachtige foto’s van de interieurs. Ook het tijdschrift Herenhuis en Art Deco verzorgde rijk geïllustreerde bijdragen.
Ook verscheen in 2013 de wervingsbrochure waarin de toekomstplannen van de stichting worden beschreven. Het beleid voor de komende jaren is daarnaast verwoord in het projectplan ‘Van grachtenhuis tot villa in het groen’.
> Financiele verantwoording 2012 (PDF)

> Financiele verantwoording 2013 (PDF)

> Financiele verantwoording 2014 (PDF)

> Financiele verantwoording 2015 (PDF)

> Financiele verantwoording 2016 (PDF)

> Financiele verantwoording 2017 (PDF)

> Financiele verantwoording 2018 (PDF)

> Financiele verantwoording 2019 (PDF)

> Financiele verantwoording 2020 (PDF)

> Financiele verantwoording 2021 en 2022 (PDF)

 

Verslag 2014

In 2014 is druk gewerkt aan het leggen van contacten en het werven van fondsen om het vervolgproject ‘Van grachtenhuis tot villa in het groen’ mogelijk te maken. Het betreft een onderzoeksproject naar huizen in de binnenstad van Amsterdam, maar ook in de forensengemeenten in het Gooi en Zuid-Kennemerland. Het doel is, net als enkele jaren terug met Amsterdam Zuid, om de binnenkant van het gebouwde erfgoed uit de periode 1875-1945 in kaart te brengen. En ook om op bewustwording bij eigenaren van waardevolle interieurs te stimuleren zodat mensen uit eigen beweging zorgvuldig met hun bijzondere interieurafwerkingen zullen omgaan.

Afgezien van de binnenstad van Amsterdam betreft het de gemeenten in de BEL combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren), Bussum, Hilversum, Huizen en Naarden in het Gooi en de gemeenten Bloemendaal (Overveen, Aerdenhout, Bennebroek, Vogelenzang), Haarlem en Heemstede in Zuid-Kennemerland. Het Bureau Monumenten & Archeologie van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ook dit keer weer met enthousiasme op de plannen gereageerd.

Wij werken met een groep vrijwillige vakmensen, met net afgestudeerde erfgoedprofessionals en met masterstudenten van verschillende opleidingen. Wij zijn van plan onze vondsten onder de aandacht van een breed publiek te brengen d.m.v. bijeenkomsten, wandelingen met huizenbezoek en drie mooie publicaties met ‘huizenportretten’, eigenlijk in lijn met het eerdere project over Amsterdam Zuid. Ook willen wij een handleiding samenstellen over de methodiek van onze projecten die nuttig kan zijn voor partijen die iets vergelijkbaars zouden willen opzetten, waaronder monumentenambtenaren. Daarnaast wordt een brochure uitgebracht over de karakteristieken en het belang van het woonhuisinterieur uit de periode 1875-1945.

 

Verslag 2015

Medio 2015 ging het project Van grachtenhuis tot villa in het groen van start. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de startfase mogelijk gemaakt. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed steunt het project dat onderdeel is van het daar lopende interieurprogramma. Het Bouwfonds Cultuurfonds en de Stichting Charema Fonds voor Geschiedenis en Kunst hebben zich aangesloten om publicatie mogelijk te maken van de onderzoeksresultaten. Gedurende de tweede helft van 2015 hebben zich diverse partijen aangesloten waaronder Heemschut, diverse gemeenten en enkele particulieren. De fondswerving ging voort om de uitgave van drie boeken te kunnen realiseren.

Het project is opgestart door Barbara Laan samen met een stagiair van de Universiteit Utrecht, Marlieke Damstra, die nu als medewerker Communicatie aan het project is verbonden. Allereerst is de website omgebouwd naar een Content Management Systeem door Torin Internetapplications. We zijn een blog gestart, een Facebookpagina, een Twitteraccount en een digitale nieuwsbrief. Dit alles met de bedoeling om het onderzoeksproces digitaal volgbaar te maken, vondsten te delen en interactie mogelijk te maken.

Ondertussen zijn we met het onderzoek begonnen naar woonhuizen in het Gooi. Inmiddels is in Zuid-Kennemerland de inventarisatie van start gegaan onder leiding van Alexander Westra. In 2015 zijn zeven huizen geselecteerd in het Gooi. De huizen zijn prachtig in beeld gebracht door fotograaf Bert Muller van BMBeeld. Jeroen van den Biggelaar tekende de plattegronden op schaal. Het onderzoek naar de huizen heeft zeven ‘huizenportretten’ opgeleverd die op de website zijn geplaatst. De context van het wonen in het Gooi is beschreven in 27 blogs. Er is een groep van 16 professionals bij elkaar gebracht die bijdragen aan het onderzoek en schrijfwerk.

In 6 maanden tijd hebben 8 827 bezoekers de website bezocht (drukst bezochte dag: 275 bezoekers). De digitale nieuwsbrief heeft inmiddels 510 abonnees, Facebook en Twitter een paar honderd volgers.

Wij zijn heel verheugd dat onze website wordt gedocumenteerd door de Koninklijke Bibliotheek.

Vanaf medio 2016 zullen de eerste huizenportretten uit Amsterdam en Zuid-Kennemerland online verschijnen. De blogs over die regio’s lopen daar iets op vooruit. De drie boeken staan gepland voor medio 2017.

 

Verslag 2016

In 2016 is het onderzoek en schrijfwerk voor de in totaal 10 huizenportretten van het Gooi afgerond en het werk in Amsterdam en Zuid-Kennemerland verder uitgebreid. Per juni verschenen de eerste portretten van deze regio’s online in series van twee per maand. Per december 2016 waren zes portretten van Zuid-Kennemerland en zes van Amsterdam gereed.

De serie blogs over het Gooi is voortgezet en ook over Amsterdam en Zuid-Kennemerland zijn een aantal blogs geschreven. De onderwerpen liepen uiteen van de families die er woonden, de komst van een nieuwe infrastructuur in de buitengebieden en diverse innovaties in woontechniek. De auteurs kwamen deels uit de eigen pool van onderzoekers en werden deels aangetrokken van buiten vanwege hun specialistische kennis. De groep abonnees op de digitale nieuwsbrief die maandelijks werd verzonden groeide gestaag tot meer dan 600 mensen.

Ook werd een nieuwe reeks opgestart getiteld ‘The floor is yours’, waarin eigenaren aan het woord kwamen over hun ervaringen om in een monumentaal huis te wonen. Hun verhalen over restauratie en onderhoud geven een leerzaam inkijkje in de ‘best practices’ van mensen die het opknappen van een oud huis zelf ter hand hebben genomen. De interviews werden gedeeld op de historische website: ‘If then is now’.

Verder zijn er twee filmpjes verschenen getiteld ‘Koken op kolen’ en ‘Wonen met de erfenis van een schilder’. In het eerste filmpje licht een huiseigenares toe hoe het is om een origineel kolenfornuis dagelijks op kolen te stoken. In het andere filmpje vertelt een huiseigenaar over zijn belofte aan de kleindochter van de schilder die het huis ooit in Blaricum liet bouwen om het in oude staat te behouden en een aantal van zijn eigendommen, waaronder zijn schildersezel, over te nemen.

De groep betrokken huiseigenaren groeide naarmate het onderzoek in de drie regio’s vorderde. Er werden twee bijeenkomsten voor hen georganiseerd om elkaar te leren kennen. De aanwezigen kregen rondleidingen aangeboden in historische huizen in verschillende regio’s en wisselden kennis en informatie met elkaar uit over het wonen in een monumentaal huis.

De pers heeft een aantal keren aandacht besteed aan de onderzoeksvondsten in 2016. Er verschenen artikelen in de Gooi- en Eembode, het Haarlems Dagblad, Ons Bloemendaal, Monumentaal en het Herenhuis.

 

Verslag 2017

In 2017 zijn drie mooie boeken verschenen waarin de huizenportretten in de regio’s Amsterdam, het Gooi en Zuid-Kennemerland zijn gepubliceerd. De tien portretten worden in de boeken voorafgegaan door inleidingen over de ontwikkeling van het wonen in de regio in kwestie. De boeken zijn prachtig vormgegeven door Philip Stroomberg en uitgegeven bij Stokerkade Cultuurhistorische uitgeverij. Meer informatie over de boeken vindt u hier.

De boeken werden feestelijk gepresenteerd in de Amsterdam Galerij van het Amsterdam Museum op 9 november 2017. De presentatie werd voorafgegaan door een lezingenmiddag over het onderzoek in de drie regio’s en de belangrijke (Amsterdamse) families die daarin een rol hebben gespeeld.

Er zijn negen blogs verschenen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder in de serie ‘The Floor is yours! Best practices’ een interview met Mechteld Sloet, de trotse bewoonster van huis De Cranenburgh in Haarlem dat nog steeds in eigendom is van de familie. Zij heeft het huis helemaal zelf opgeknapt nadat het jaren lang was verwaarloosd. Zelfs het huisarchief en enkele van de meubelen die haar oma bij de firma H. Pander & Zonen had gekocht bleven behouden. Lees het blog hier.

Er verschenen artikelen in het tijdschrift Monumentaal, de dagbladen Haarlems Dagblad en Gooi- en Eemlander en in de Nieuwsbrief van de Stichting Kunst rond 1900. Deze zijn te lezen op onze perspagina.

De doelstelling van het project: om zo veel mogelijk mensen bewust te maken van de waarde van historische interieurs zodat zij er uit eigen beweging respectvol mee om zullen gaan hopen wij hiermee te hebben bereikt.

Wilt u niets missen?

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Bekijk hier de filmpjes:

Koken op kolen

Wonen met de erfenis van een schilder

Barbara Laan

Marlieke Damstra

Esther de Haan

Werkgroepbijeenkomst met onderzoekers van het project ‘Van grachtenhuis tot villa in het groen’ in het Raadhuis van Dudok, maart 2016. V.l.n.r. Femke Huisman, Ilja Meijer, Alexander Westra, Inge Rook, Jeroen van den Biggelaar, Esther de Haan, Barbara Laan, Annette Koenders, Marlieke Damstra en Henriëtte van Zwet.

Werkgroepbijeenkomst van de Amsterdamse onderzoekersgroep, april 2016. Op de foto staat v.l.n.r.: Marleen Windhorst, Manon Roeper, Saskia Broekema, Jeroen van den Biggelaar, Martijn de Jong, Laura Roscam Abbing en Esther de Haan.