Brochure Historische interieurs in Amsterdam

Speciaal voor de bewoners van bijzondere interieurs in Amsterdam ontwikkelde de stichting een voorlichtingsbrochure. In de brochure treft u informatie over de waarde en betekenis van historische interieurs. Ook geeft de brochure advies op het terrein van aanpassingen en onderhoud en verwijst naar instellingen die actief zijn op dit gebied.

Complete interieurs van vroeger zijn uiterst zeldzaam geworden, zeker als ze ook nog eens volledig authentiek zijn wat betreft de oude verflagen en wandbespanningen. Elementen van fraaie woonhuisinterieurs zijn nog wel te vinden, maar worden in veel gevallen niet als bijzonder of waardevol onderkend. Het onderkennen en zichtbaar houden van de cultuurhistorische waarden van dit ‘erfgoed in wording’ is belangrijk voor ons allen en maakt een woonhuis voor de eigenaar uniek.
> Download de brochure (PDF, 6,3Mb)

Een heruitgave is in voorbereiding en zal eind 2015 verschijnen.